НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТ

Обявления по ЗУТ

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
211 Обявление на основание чл.128 , ал.1 от ЗУТ за изработен ПУП за обект: „Уличен водопровод за водоснабдяване на поземлен имот №81178.32.433 в м.”Кайряка”, землище гр.Черноморец, Община Созопол 588
212 Обявлениe на основание чл. 128 ал. 1от ЗУТ за изработен Подробен устройствен план за подобект: „Отвеждащ колектор до дълбокоморско заустване на пречистени от пречиствателна станция „Созопол”, отпадни води” 793
213 Решения № 571, 573, 574 и 575 от 28.06.2013 г. на Общински съвет гр. Созопол 741
214 Решение № 509/24.04.2013 г. на Общински съвет гр. Созопол 825
215 Решение № 548/31.05.2013 г. на Общински съвет гр. Созопол 661
216 Решение № 518/24.04.2013г на Общински съвет гр. Созопол 636
217 Решение № 513/24.04.2013г на Общински съвет гр. Созопол 686
218 Обявлениe на основание чл.128 ал.1от ЗУТ - проект на ПУП – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места за обект: „Второстепенна улица с о.т. 112-1-2-3-4-5” 1019
219 Обявлениe на основание чл.128 ал.1от ЗУТ - проект на ПУП за имот 134.168 в землището на с. Крушевец 693
220 Обявлениe на основание чл.128 ал.1от ЗУТ - проект на ПУП за имот 134.206 в землището на с. Крушевец 603

Страница 22 от 24

е-вестник

Вестник "Созопол"