НачалоПрофил на купувачаОбществени поръчки, стартирани преди 15.04.2016 г.Други процедури
Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
21 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня-гр.Созопол” 785
22 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на общински и местни пътища в община Созопол” 864
23 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж на територията на Община Созопол" 1023
24 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево„ 1468
25 Открита процедура за избор на изпълнител за изпълнение на строителството на обект “Реконструкция, модернизация, ремонт и саниране на Художествена галерия и прилежащо дворно пространство“ 1456
26 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка чрез покупка на 2 броя МПС, втора употреба” 2320
27 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проучване на добри практики, разработване на доклад на база анализ, изграждане на концепция за развитие и дейности по подготовка и отпечатване на наръчник с добри практики” 1442
28 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги за организиране и провеждане на обучения“ във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на административния капацитет на служителите в Община Созопол“ 1758
29 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение и управление на проект "Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Черноморец, община Созопол" 1665
30 Открита процедура "Организиране на иновативно културно събитие - фестивал Созополис" 2382

Страница 3 от 4

е-вестник

Вестник "Созопол"