НачалоБланки и заявленияМестни данъци и такси
1 Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници 202
2 Банкови сметки – Отдел МДТ Община Созопол 6611
3 Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство 1271
4 Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство 1458
5 Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества 1672
6 Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили 1495
7 Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък 1876
8 Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти 4954
9 Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък 4636
10 Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек автомобил 3478
11 Декларация ПО ЧЛ.18, АЛ.6 от Наредбата на ОАМТЦУТОС 4211
12 Декларация ПО ЧЛ.18, АЛ.5 от Наредбата на ОАМТЦУТОС 3187
13 Уведомление 2723
14 Заявление за закриване на партида на недвижим имот 4539
15 Декларация по чл.117 от ЗМДТ за притежаване на куче 3082

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.