НачалоОбяви и съобщенияОбяви
31 Напредък по проект „Съпричастност” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002-0256-С01, финансиран от ЕСФ чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
32 Съобщение за провеждане на консултации по Екологична оценка на Подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ и ПУП-парцеларен план/ПП/ за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539 по КК на гр. Созопол
33 Фестивал "Созополска дъга" - 2016
34 Заповеди на Кмета на Община Созопол за отчуждаване на части от поземлени имоти в землището на с. Равадиново, общ. Созопол
35 ПОДБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛ НА ТРУДОВ ДОГОВОР, НА ДЛЪЖНОСТТА «ЕКСПЕРТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ» ПО ПРОЕКТ №BG05M2OP00-3.001-0036 « ГОТОВИ ЗА УСПЕХ», ФИНАНСИРАН ОТ ОП НОИР
36 Заповед № 25/25.08.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
37 Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от община Созопол
38 Покана за свикване на общо събрание на собствениците и наемателите във вилно селише "Под лозите", находящо се в гр. Созопол, общ. Созопол
39 Обява за свободно работно място по проект "Съпричастност"
40 Заповед № 23/05.08.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
41 Заповед № 22/21.07.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
42 Заповед № 19/04.07.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
43 Заповед № 15/02.06.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
44 Протоколи за разпределяне на пасища
45 Заповед № 8-Z-800 от 25.05.2016 г. на Кмета на Община Созопол относно отдаване под наем на земеделски земи
46 Заповед № 13/13.05.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол за класиране на участници и определяне на изпълнител
47 Заповед № 11/25.04.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
48 "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй-Околчица, 27 май - 2 юни 2016 г.
49 Решение на Общински съвет Созопол № 182 от 26.02.2016 г. относно срока на строителна забрана за 2016 г.
50 Заповед № 6/22.03.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
51 Решение №183 и Решение №186 на Общински съвет-Созопол от 26.02.2016 г.
52 Заповед № 3/25.02.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
53 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ОТНОСНО ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ ОТ ФОНД ФЛАГ ПО РЕДА НА ЗОД
54 Конкурс за длъжността Директор на Целодневна детска градина „Детелина„ - с.Росен
55 Открит конкурс с предмет: възлагане на дейността „Извършване на маркиране, сортиментиране и изготвяне на документи съгласно НАРЕДБА № 8 ОТ 5 АВГУСТ 2011 Г. ЗА СЕЧИТЕ В ГОРИТЕ в горски територии, собственост на Община Созопол“
56 Стартира процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „личен асистент“
57 Годишен доклад за дейността на Център за обществена подкрепа - град Созопол през 2015 година
58 Уведомление до наемателите на общински жилищни имоти
59 Във връзка с подготовката на проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” Община Созопол стартира процедура за избор на партньор
60 Решение № 814/16.10.2015 г. на Министерски съвет за търсене и проучване на нефт и природен газ в "Блок 1-14 Силистар"

Страница 2 от 14

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

декември 2017
пвсчпсн
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031