НачалоОбяви и съобщенияОбяви
1 Заповед № 5/20.01.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
2 Заповед № 3/13.01.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
3 Конкурс за длъжността Директор на ДГ „Делфинче” гр.Черноморец, община Созопол
4 9, 10 и 11 януари 2017 г. ще са неучебни за всички училища на територията на община Созопол
5 5 и 6 януари 2017 г. ще са неучебни за всички училища на територията на община Созопол
6 Заповед № 32/27.12.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
7 Напредък по проект „Съпричастност” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002-0256-С01, финансиран от ЕСФ чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
8 Съобщение за провеждане на консултации по Екологична оценка на Подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ и ПУП-парцеларен план/ПП/ за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539 по КК на гр. Созопол
9 Фестивал "Созополска дъга" - 2016
10 Заповеди на Кмета на Община Созопол за отчуждаване на части от поземлени имоти в землището на с. Равадиново, общ. Созопол
11 ПОДБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛ НА ТРУДОВ ДОГОВОР, НА ДЛЪЖНОСТТА «ЕКСПЕРТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ» ПО ПРОЕКТ №BG05M2OP00-3.001-0036 « ГОТОВИ ЗА УСПЕХ», ФИНАНСИРАН ОТ ОП НОИР
12 Заповед № 25/25.08.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
13 Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от община Созопол
14 Покана за свикване на общо събрание на собствениците и наемателите във вилно селише "Под лозите", находящо се в гр. Созопол, общ. Созопол
15 Обява за свободно работно място по проект "Съпричастност"
16 Заповед № 23/05.08.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
17 Заповед № 22/21.07.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
18 Заповед № 19/04.07.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
19 Заповед № 15/02.06.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
20 Протоколи за разпределяне на пасища
21 Заповед № 8-Z-800 от 25.05.2016 г. на Кмета на Община Созопол относно отдаване под наем на земеделски земи
22 Заповед № 13/13.05.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол за класиране на участници и определяне на изпълнител
23 Заповед № 11/25.04.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
24 "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй-Околчица, 27 май - 2 юни 2016 г.
25 Решение на Общински съвет Созопол № 182 от 26.02.2016 г. относно срока на строителна забрана за 2016 г.
26 Заповед № 6/22.03.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
27 Решение №183 и Решение №186 на Общински съвет-Созопол от 26.02.2016 г.
28 Заповед № 3/25.02.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
29 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ОТНОСНО ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ ОТ ФОНД ФЛАГ ПО РЕДА НА ЗОД
30 Конкурс за длъжността Директор на Целодневна детска градина „Детелина„ - с.Росен

Страница 1 от 14

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.