НачалоОбяви и съобщенияОбяви
1 Процедури по принудително отчуждаване на недвижими имоти
2 Процедура по принудително отчуждаване на недвижими имоти
3 Обява за прием на документи на кандидати за ползване на почасови услуги в общността и в домашна среда
4 Покана за информационна среща за изготвяне на Стратегия на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, по процедура за БФП BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020
5 Напредък по проект „Съпричастност” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002-0256-С01, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”
6 Заповед № РД-11-248/24.07.2017г. на Министерство на земеделието, храните и горите - Областна дирекция "Земеделие" - гр. Бургас
7 Oткриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане и ползване на воден обект – язовир,представляващ имот № 000121 по КВС в землище на с.Равна гора, община Созопол
8 Покана за общо събрание на СНЦ -Местна инициативна група „Приморско-Созопол“
9 Културни събития лято 2017 година
10 Обявление на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ
11 Заповед № 22/23.05.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
12 Съобщение за одобрените места за паркиране
13 Напредък по проект „Съпричастност” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002-0256-С01, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” - май 2017
14 Покана за Обществено обсъждане
15 Протокол за разпределение на пасища - 2017 г.
16 Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА относно проект за приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
17 Заповед № 13/21.04.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
18 Заповед № 12/21.04.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
19 Напредък по проект „Съпричастност” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002-0256-С01, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” - април 2017
20 Научен архив при БАН
21 Заповед № 10/03.04.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
22 Процедури по принудително отчуждаване на недвижими имоти
23 На вниманието на гражданите и фирмите упражняващи таксиметрова дейност на територията на Община Созопол
24 Напредък по проект „Съпричастност” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002-0256-С01, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” - март 2017
25 Заповед № 5/20.01.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
26 Заповед № 3/13.01.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
27 Конкурс за длъжността Директор на ДГ „Делфинче” гр.Черноморец, община Созопол
28 9, 10 и 11 януари 2017 г. ще са неучебни за всички училища на територията на община Созопол
29 5 и 6 януари 2017 г. ще са неучебни за всички училища на територията на община Созопол
30 Заповед № 32/27.12.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол

Страница 1 от 14

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

декември 2017
пвсчпсн
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031