НачалоОбяви и съобщенияОбяви
1 Заповед № 13/21.04.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
2 Заповед № 12/21.04.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
3 Научен архив при БАН
4 Заповед № 10/03.04.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
5 Процедури по принудително отчуждаване на недвижими имоти
6 На вниманието на гражданите и фирмите упражняващи таксиметрова дейност на територията на Община Созопол
7 Заповед № 5/20.01.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
8 Заповед № 3/13.01.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
9 Конкурс за длъжността Директор на ДГ „Делфинче” гр.Черноморец, община Созопол
10 9, 10 и 11 януари 2017 г. ще са неучебни за всички училища на територията на община Созопол
11 5 и 6 януари 2017 г. ще са неучебни за всички училища на територията на община Созопол
12 Заповед № 32/27.12.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
13 Напредък по проект „Съпричастност” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002-0256-С01, финансиран от ЕСФ чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
14 Съобщение за провеждане на консултации по Екологична оценка на Подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ и ПУП-парцеларен план/ПП/ за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539 по КК на гр. Созопол
15 Фестивал "Созополска дъга" - 2016
16 Заповеди на Кмета на Община Созопол за отчуждаване на части от поземлени имоти в землището на с. Равадиново, общ. Созопол
17 ПОДБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛ НА ТРУДОВ ДОГОВОР, НА ДЛЪЖНОСТТА «ЕКСПЕРТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ» ПО ПРОЕКТ №BG05M2OP00-3.001-0036 « ГОТОВИ ЗА УСПЕХ», ФИНАНСИРАН ОТ ОП НОИР
18 Заповед № 25/25.08.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
19 Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от община Созопол
20 Покана за свикване на общо събрание на собствениците и наемателите във вилно селише "Под лозите", находящо се в гр. Созопол, общ. Созопол
21 Обява за свободно работно място по проект "Съпричастност"
22 Заповед № 23/05.08.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
23 Заповед № 22/21.07.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
24 Заповед № 19/04.07.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
25 Заповед № 15/02.06.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
26 Протоколи за разпределяне на пасища
27 Заповед № 8-Z-800 от 25.05.2016 г. на Кмета на Община Созопол относно отдаване под наем на земеделски земи
28 Заповед № 13/13.05.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол за класиране на участници и определяне на изпълнител
29 Заповед № 11/25.04.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
30 "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй-Околчица, 27 май - 2 юни 2016 г.

Страница 1 от 14

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.