НачалоЕкологияУведомления по НУРИОВОСИнформация за преценяване на необходимостта от ОВОС за обект: Закупуване на поливни съоръжения за отглеждане на дини във връзка с кандидатстване за финансиране по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за обект: Закупуване на поливни съоръжения за отглеждане на дини във връзка с кандидатстване за финансиране по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”

  • ПДФ
  • Печат

 

„Закупуване на поливни съоръжения за отглеждане на дини във връзка с кандидатстване за финансиране по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014-2020 и водовземане от язовир ПИ 000121, землище на с.Равна гора, Община Созопол”

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"