НачалоПрофил на купувачаОбществени поръчки, стартирани след 15.04.2016.г.С публично състезание, или пряко договарянеДоставка на материали и консумативи, необходими за изпълнението на дейностите по проект BG05M2OP001-3-001-0036 „Готови за успех”

Доставка на материали и консумативи, необходими за изпълнението на дейностите по проект BG05M2OP001-3-001-0036 „Готови за успех”

  • ПДФ
  • Печат

 

Доставка на материали и консумативи, необходими за изпълнението на дейностите по проект BG05M2OP001-3-001-0036 „Готови за успех”

по обособени позиции както следва:

  • Обособена позиция 1: Доставка на мебели и друго обзавеждане;
  • Обособена позиция 2: Доставка на дидактически и обучителни материали и консумативи
  • Обособена позиция 3: Доставка на офис техника и оборудване
  • Обособена позиция 4: Доставка на принадлежности и материали за музика, театър и спорт


scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"