НачалоПрофил на купувачаОбществени поръчки, стартирани след 15.04.2016.г.Чрез събиране на оферти с обява, или поканаПроцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на покрива на общинска сграда в УПИ XII, кв. 25 в с. Крушевец, Община Созопол"

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на покрива на общинска сграда в УПИ XII, кв. 25 в с. Крушевец, Община Созопол"

  • ПДФ
  • Печат

 

"Реконструкция на покрива на общинска сграда в УПИ XII, кв. 25 в с. Крушевец, Община Созопол"

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"