НачалоПрофил на купувачаОбществени поръчки, стартирани след 15.04.2016.г.Чрез събиране на оферти с обява, или поканаПроцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддържане на градини и зелени площи на територията на Община Созопол”

е-вестник

Вестник "Созопол"