НачалоПрофил на купувачаОбществени поръчки, стартирани след 15.04.2016.г.Чрез събиране на оферти с обява, или поканаПроцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Авариен - текущ ремонт на сграда кметство в УПИ II, кв.30, с. Индже войвода, Община Созопол"

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Авариен - текущ ремонт на сграда кметство в УПИ II, кв.30, с. Индже войвода, Община Созопол"

  • ПДФ
  • Печат

 

Авариен - текущ  ремонт на сграда кметство  в УПИ II, кв.30, с. Индже войвода, Община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"