НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗАПОВЕД-17 юли

ЗАПОВЕД-17 юли

ЗАПОВЕД

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с честване на официалния празник на град Созопол 17 юли - „Света Марина”

ОБЯВЯВАМ:

17 юли 2014 г. за неработен ден за общинска администрация Созопол.

НАРЕЖДАМ на служителите от общинска администрация да присъстват на мероприятията, свързани с провеждането на празника.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на служителите за сведение и изпълнение и да се обяви публично за информация на заинтересованите лица.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директорите на дирекции, Зам.- кметовете и Секретаря на общината.

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет на община Созопол

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.