НачалоФестивалиМеждународен франкофонски фестивал „Солей”

Международен Франкофонски Фестивал „Солей”

  • ПДФ
  • Печат

 

solei2013

Sixi?me

Festival Francophone International Soleil

du03.06.2016 au 08.06.2016 - Sozopol

 

Програма

Programme

  

31.05.2016г.( вторник )

le 31 mai 2016 (mardi)

 

1.Официално откриване на Международния пленер ,,Солей’’ с участието на художници от България,Македония,Румъния и Белгия.

Начало : 20 : 00 часа

Място : Комплекс ,,Green Life Resort’’

 1. OuvertureofficielleduPleinairinternationalSoleilavec la participation des peintres de Bulgarie, Mac?doine, Roumanie et Belgique

 

D?but : 20 : 00 h

Lieu : Complexe ,,Green Life Resort’’

 

03 юни ( петък )

le 03 juin (vendredi)

 

1. Официално откриване на изложбата ,,Български резонанси в Париж”,автор: Елизабет Калмес (Франция).

Начало : 16 : 30 часа

Място : Художествена галерия,град Созопол.

1. Vernissage officiel de l’exposition “R?sonnances bulgares ? Paris”, auteur: Elisabeth Calmese (France).

D?but : 16 : 30 h

Lieu : Gall?rie des Beaux-arts, Sozopol

  

2. Официално откриване на изложбата: ,,Константин Бранкузи: Птицата-учител’’. Изложбата е организирана с любезното съдействие на посолството на Румъния в България.

Начало:   17 : 30 часа

Място : Художествена галерия, град Созопол.

2. Vernissage officiel de l’exposition ,,Constantin Brancusi : L’oiseau – ma?tre”.L’exposition est organis?e avec le concours aimable de l’Ambassade de Roumanie en Bulgarie.

D?but :   17 : 30 h

Lieu : Gall?rie des Beaux-arts, Sozopol

  

3. Официално откриване на Шестия Международен Франкофонски Фестивал „Солей”

Начало : 20 : 30 часа

Концерт на Христиана Лоизу

Място : Амфитеатър,град Созопол.

3. Ouverture officielle du Sixi?me Festival Francophone International Soleil

D?but : 20 : 30 h

ConcertdeCristianaLouizou

Lieu: Amphith??tre, Sozopol.

 

04 юни ( събота )

le 04 juin (samedi)

  

1 . Официално откриване на изложбата : ,,Свободата на изразяване: Независимостта на медиите през погледа на карикатуристи от Белгия и България ’’.

Начало : 17 : 00 часа

Място : Сградата на Общински съвет, град Созопол.

1 . Vernissage officiel delexposition : „La libert?dexpression: lind?pendance desmedias ? traversleregarddecartoonistsdeBelgiqueetdeBulgarie”.

D?but : 17 : 00 h

Lieu : Le si?ge du Conseil municipal, Sozopol.

  

2. Официално откриване на изложбата  ,,Перлите – богатство от  морските дълбини’’.

Начало : 19 : 30 часа

Място : Археологически музей, град Созопол.

2. Vernissage officiel de l’exposition Les perles – richesse des ab?mes maritimes.

D?but : 19 : 30 h

Lieu : Mus?e arch?ologique, Sozopol.

 

3. Концерт  класическа музика ,, От Рококо до Танго ’’ на ГАУДЕАМУС КВАРТЕТ (Лучия Неагое-виола,Ралица Иримия-виола,Леона Варваричи-цигулка и Стефан Неагое-виолончело) и солист Богдан Михайлеску (китара) .

Начало : 20 : 00 часа

Място : Археологически музей, град Созопол.

3. Concertdemusiqueclassique“Du Rococo au Tango”deGAUDEAMUS quartet(Lucia Neagore-violon,Raluca Irimia-violon,Leona Varvarichi-alto,Stefan Neagoe-cello)et soliste Bogdan Miha?lescu (guitare).

D?but : 20 : 00 h

Lieu : Mus?e arch?ologique, Sozopol.

 

05 юни ( неделя )

le 05 juin (dimanche)

 

1.Прожекция на романтичната комедия на Хенри Баракат ,,Дъщерята на пазача’’/1968г./ с участието на прочутата ливанска певица Фейруз.

Начало : 17 : 00 часа

Място : Читалище ,,Отец Паисий’’, малка зала, град Созопол.

1. Projectiondelacom?dieromantique  dHenriBarakatLaFilledugardien” /1968/ avec la participation de la grande chanteuse libanaise Fairuz.

D?but : 17 : 00 h

Lieu : Tchitalicht? “OtetzPaissi?”, le petit sallon, Sozopol.

 

2. Откриване на фотоизложба ,,Ливан’’ с любезното съдействие на Посолството на Ливан в България.

Начало : 19 : 00 часа

Място : Централното фоайе на читалище ,,Отец Паисий’’,град Созопол.

2. Vernissage de l’exposition photographique“Liban”avec le concours aimable de l’Ambassade de Liban en Bulgarie.

D?but : 19 : 00 h

Lieu : Le foyer central du tchitalicht? ,,Otetz Paissi?’’, Sozopol.

 

3. Концерт: „La vie est belle“- джаз с Емил Тасев,Димитър Карамфилов и Георги Петров.

Начало : 21 : 30 часа

Място : Амфитеатър,град Созопол.

3. Concert: „La vie est belle“- jazz avec Emil Tassev, Dimitar Karamfilov et Gu?orgui P?trov.

D?but : 21 : 30 h

Lieu : L’amphith??tre, Sozopol.

 

06 юни ( понеделник )

le 06 juin (lundi)

 

1.Семинар  ,,Етикет и протокол’’, с любезното съдействие на СУ,,Климент Охридски’’,БАН,Министерство на външните работи.

Начало : 14:00 часа

Място : Сградата на Общински съвет, град Созопол.

1. ColloqueEtiquetteetprotocole, avecleconcoursaimabledelUniversit?deSofiaSaintKlimentOhridski”, de l’Acad?mie bulgare des sciences, du Minist?re des affaires ?trang?res.

D?but : 14:00 h

Lieu : Le si?ge du Conseil municipal, Sozopol.

 

2. Официално откриване на изложба ,,Конекция 2’’ , с любезното съдействие на Посолството на Македония в България.

Начало : 19 : 00 часа

Място : Археологически музей, град Созопол.

2. Vernissage officieldelexpositionConnexion 2” avec le concours aimable de l’Ambassade de Mac?doine en Bulgarie.

D?but : 19 : 00 h

Lieu : Mus?e arch?ologique, Sozopol.

 

3. Концерт класическа музика в изпълнение на Весна Ангелова (пиано) и Момчило Куфоянакис (цигулка) , с любезното съдействие на Посолството на Македония в България.

Начало : 20 : 00 часа

Място : Археологически музей, град Созопол.

3. Concertdemusiqueclassique:VesnaAngu?lova (piano) etMomtchiloKoufoyanakis (violon) avecleconcoursaimabledelAmbassadedeMac?doineenBulgarie.

D?but : 20 : 00 h

Lieu : Mus?e arch?ologique, Sozopol.

 

07 юни ( вторник )

le 07 juin (mardi)

 

1. Официално откриване на изложба от творби,създадени по време на Международния пленер с участието на художници от България,Македония,Румъния и Белгия.

Начало : 10 : 00 часа

Място : Комплекс ,,Green Life Resort’’.

1. Vernissage officiel de l’expositionde tableaux faits lors du Plein air international avec la participation des peintres de Bulgarie, de Mac?doine, de Roumanie et de Belgique.

D?but : 10 : 00 h

Lieu : Complexe ,,Green Life Resort’’

 

2. Откриване на фотоизложба  ,,Мароко – световна туристическа дестинация’’ с любезното съдействие на Посолството на Кралство Мароко в България.

Начало : 17 : 00 часа

Място : КК ,,Южна крепостна стена’’.

2. Vernissagedephoto-exposition “Marocdestination touristiquemondialeavec le concours aimable de l’Ambassade du Royaume du Maroc en Bulgarie.

D?but : 17 : 00 h

Lieu : Complexe culturel ,,Mur sud de la forteresse’’.

 

3. Официално откриване на изложба ,,Грузия – поглед от небето’’, с любезното съдействие на Посолството на Грузия в България.

Начало : 18 : 00 часа

Място : Етнографски музей, град Созопол.

3. VernissageofficieldelexpositionG?orgieregardduciel, avec le concours aimable de l’Ambassade de G?orgie en Bulgarie.

 

D?but : 18 : 00 h

Lieu: Le mus?e ethnographique, Sozopol.

 

4. Концерт на учениците от Гимназията за романски езици ,,Г.С.Раковски’’, град Бургас.

Начало : 20 : 00 часа

Място : Амфитеатър,град Созопол.

4. Concertdes ?l?vesduLyc?edeslanguesromanesG. S. Rakovski”, Bourgas.

D?but : 20 : 00 h

Lieu : L’amphith??tre, Sozopol.

 

08 юни ( сряда )

le 08 juin (mercredi)

 

Официално закриване на Шестия Международен Франкофонски Фестивал ,,Солей’’.

Концерт на Младежки танцов ансамбъл ,,МАТЕ’’,с любезното съдействие на Посолството на Грузия в България.

Начало : 20 : 00 часа

Място : Амфитеатър, град Созопол.

Cl?tureofficielleduSixi?meFestivalFrancophoneet InternationalSoleil.

Concert delEnsembledeJeunesDanseursMATE”, avec le concours aimable de l’Ambassade de G?orgie en Bulgarie.

D?but : 20 : 00 h

Lieu : Amphith??tre, Sozopol.

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"