НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаОбявление за обещетенията във връзка със заповеди 8-Z-498 и 8-Z-497 от 02.05.2012 г.

Обявление за обещетенията във връзка със заповеди 8-Z-498 и 8-Z-497 от 02.05.2012 г.


О Б Я В Л Е Н И Е

 

          На основание чл.25, ал.4 от ЗОС и въз основа на издадени на основание чл.25, ал.2 от ЗОС заповеди за отчуждаване, уведомявам собствениците на отчуждени имоти, че обезщетението, определено в заповедите е внесено по банкова сметка на “Инвестбанк” АД, клон Созопол - “Обезщетение собственици от Община Созопол” и същото може да бъде изтеглено срещу лична карта въз основа на представен списък. Изплащането на обезщетенията ще започне от 31 май 2012г.

 

   

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет

на Община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.