НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗаповед-удължаване на срок

Заповед-удължаване на срок

З А П О В Е Д

№8-Z-648/15.06.2011Г.

С моя Заповед № 8-Z-593/31.05.2011год. в качеството си на Възложител, открих процедура за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет: „Осигуряване на фиксирана телефонна услуга, позволяваща реализацията на комутируеми връзки в и от мрежата на оператора, както и връзки от и към други фиксирани и мобилни мрежи на територията на Република България

В определения срок в Община Созопол е постъпила само една оферта.

Във връзка с горепосоченото и поради необходимостта да бъдат събрани не по-малко от 3 оферти на основание изискването на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП),

нареждам:

удължавам срока за получаване на оферти за процедура за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет: “„Осигуряване на фиксирана телефонна услуга, позволяваща реализацията на комутируеми връзки в и от мрежата на оператора, както и връзки от и към други фиксирани и мобилни мрежи на територията на Република Българиядо 17.00 часа на 21.06.2011 година.

Копие от заповедта да се обяви на електронния сайт на Община Созопол.

Заповедта да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

/П/

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет

на Община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.