НачалоИкономически дейностиТуризъмУредбаПроцедура за категоризиране

Процедура за категоризиране

Процедура за категоризиране – срокове и необходими документи

На категоризиране по Закона за туризма подлежат всички средства за подслон, места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, ски-писти и плажове, независимо от формата на собственост и начина на стопанисване.

Изключения:

- ЗХР, разположени в учебни и лечебни заведения, ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от лица, числящи се към тях;

-   бюфети, павилиони, каравани, баничарници и мекичарници с капацитет до 12 места за сядане.

Административен ред за издаване на удостоверение за утвърдена категория на туристически обект от групата на средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения:

§        Лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство подава ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ;

§        Приложени необходими документи:

- Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър-оригинал или заверен препис;

- Удостоверение, че лицето не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност – оригинал или нотариално заверен препис;

- Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта – образец № 2;

- Формуляр за определяне на категорията по образец – образец № 4;

- Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езикова квалификация  на управителя на туристическия обект  ;

- Копия от документите за собственост на обекта;

- Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

- Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация

- Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

- Удостоверение за липсата на задължения към община Созопол;

- Документ за платена такса за категоризиране /съгласно тарифата по ЗТ/;

§        В 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението, се издава временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, което се поставя на видно място в обекта.

§   Категорията се определя:

?     след проверка и оглед на място в туристическия обект от общинската експертна комисия и

?     на  база съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги, професионална и езикова квалификация на персонала.

§      Категорията на обекта е сертификат за качество на туристическия продукт и е БЕЗСРОЧНА.

§   При промяна на собственика или търговеца в категоризиран обект, се подава заявление за отразяване на настъпилите промени;

§        Срок за издаване на удостоверение за утвърдена категория -

2  месеца.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

Moneta Sozopol-s

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2017
пвсчпсн
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930