НачалоБланки и заявленияТуризъмБланки и образци

Бланки и образци

Декларация по чл. 136 - спиране на туристическа дейност

Заявление за спиране на туристическа дейност

Заявление за парола

Заявление за ползване на басейн

Заявление за ползване на морски плаж

Формуляр за определяне на категорията на средство за подслон и място за настаняване

Формуляр за определяне на категорията на заведение за хранене и разлечения

Справка за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в средство за подслон или място за настаняване

Справка за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в заведение за хранене и развлечения

Декларация по чл.129, ал.1, т.2 от Закона за туризма за липса на производство по несъстоятелност и ликвидация

Декларация за издаване на дубликат

Заявление за категоризиране на място за настаняване

Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения

Заявление за настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър

Заявление за категоризиране на стаи за гости, апартаменти за гости и къщи за гости

Искане за удължаване на срока на заявление

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.