НачалоБланки и заявленияЧовешки ресурсиЗаявление за участие в конкурс

Заявление за участие в конкурс

Приложение № 2
към чл. 17, ал. 1
на Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

за длъжност..........................................
(наименование на длъжността)
административно звено..............................................................
(наименование на звеното)


Лична информациЯ


Трите имена на кандидата

Дата на раждане           
Място на раждане           
Адрес

Телефон за контакти        


Образователна подготовка
Вид и степен на завършено висше образование


Наименование на висшето училище    Образователно-квалификацион-на степен    Специалност       


Допълнителна квалификация


Тема/наименование на квалификационната програма и курс    Период и място на провеждане
Получени дипломи, сертификати и удостоверения       
Забележка. Тук се посочват квалификационни програми и курсове, които не са съпроводени с придобиване на образователно-квалификационна степен.


Компютърни умения
Посочете кои софтуерни продукти ползвате.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................


Чужди езици
Посочете Вашата самооценка за степента на писмено и говоримо владеене на съответния чужд език, като използвате 5-степенната скала, при която "5" е най-високата степен. Ако притежавате сертификати и удостоверения за подготовка по съответния език, отбележете ги в последната колона.


Чужди езици    Писмено    Говоримо    Дипломи, сертификати,
удостоверения       

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Посочете всички организации, в които сте работили, като започнете с последната, в която работите или сте били на работа. Посочват се и трудови ангажименти, като свободна професия и самонает.

Организации,
в които сте работили    Период    Наименование на заеманите длъжности    Основни дейности и отговорности       
Прилагам следните документи:
1.    .........................................
2.    .........................................
3.    .........................................


Подпис:                                                       Дата:

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

януари 2018
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031