Начало

Обяви и търгове

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Съобщение до собствениците на жилищни сгради в Стар град - Созопол за подмяна на съществуващи и монтаж на нови осветителни тела 137
2 Заповеди на Кмета на община Созопол за определяне на цени на имотите - полски пътища и напоителни канали, попадащи в масивите за ползване на ползвателите за всички землища на територията на община Созопол 48
3 Процедури по принудително отчуждаване на недвижими имоти 40
4 Процедура по принудително отчуждаване на недвижими имоти 84
5 Обява за прием на документи на кандидати за ползване на почасови услуги в общността и в домашна среда 96
6 Покана за информационна среща за изготвяне на Стратегия на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, по процедура за БФП BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 329
7 Напредък по проект „Съпричастност” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002-0256-С01, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” 80
8 Заповед № РД-11-248/24.07.2017г. на Министерство на земеделието, храните и горите - Областна дирекция "Земеделие" - гр. Бургас 163
9 Oткриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане и ползване на воден обект – язовир,представляващ имот № 000121 по КВС в землище на с.Равна гора, община Созопол 137
10 Покана за общо събрание на СНЦ -Местна инициативна група „Приморско-Созопол“ 114
11 Културни събития лято 2017 година 366
12 Обявление на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ 455
13 Заповед № 22/23.05.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол 239
14 Съобщение за одобрените места за паркиране 703
15 Напредък по проект „Съпричастност” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002-0256-С01, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” - май 2017 31
16 Покана за Обществено обсъждане 203
17 Протокол за разпределение на пасища - 2017 г. 226
18 Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА относно проект за приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост 79
19 Заповед № 13/21.04.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол 298
20 Заповед № 12/21.04.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол 197

Страница 1 от 21

е-вестник

Вестник "Созопол"

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

януари 2018
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031