Начало

Проекти в процес на изпълнение от Община Созопол

  • ПДФ
  • Печат

 

pudos-16

Източник на финансиране

 ПУДООС

Наименование на проекта

КПСт Равадиново и напорен тръбопровод до Довеждащ колектор Созопол

Кратко описание

През 2008 година проектите за водопроводната и канализационната мрежа на село Равадиново са финансирани от „Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда“, като до края на 2010 година строителството беше завършено.

През 2011 година бе разработено прединвестиционно проучване за обект „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол“. В този проект са обосновани водоснабдителните и отводнителните норми и демографско развитие в землищата от крайбрежната зона на община Созопол. Прието е генерално решение по отношение водоснабдяването и канализацията в землищата на град Созопол, град Черноморец и село Равадиново. Съгласно приетото решение отпадъчните водни количества от село Равадиново ще се пречистват в ПСОВ Созопол.

За нуждите на проекта екип е направил геодезическо заснемане на съществуващата канализация в района на проучване за събиране и довеждане на отпадъчните битови водни количества до КПСт „Равадиново“.

При изпълнение на задълженията си по обществената поръчка Изпълнителят ще съблюдава спазването на:

-         Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

-         Нормативната уредба, свързана с проектирането, изграждането и експлоатацията на водопроводните и канализационните мрежи и в частност помпени станции;

-         Българските, европейските и международните стандарти, свързани с проектирането, изграждането и експлоатацията на пречиствателните станции и съоръжения и на водопроводните и канализационни мрежи;

-         Закон за водите и неговите подзаконови нормативни актове;

-         Инструкциите и указанията на одобряващите и съгласуващи органи, когато има такива.

Обща стойност на проекта

1 851 163,82 лв.

Период на изпълнение

180 дни

 

 

 

 

noip

Източник на финансиране

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Наименование на проекта

Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение

Кратко описание

Проектът гарантира равен старт на децата от община Созопол в училище чрез допълнителни занимания по български език, творчески дейности, включване на родителите в образователния процес и преодоляване на стереотипи и негативни нагласи спрямо етническите малцинства.

Планираните по проекта дейности са насочени към две целеви групи, деца от етническите малцинства и техните родители.

Планираният брой участници в проектните дейности за цялата продължителност на проекта са 486 деца и 150 родители.

Обща стойност на проекта

356 216 лв.

Период на изпълнение

Дата на стартиране на проекта: 27.07.2016г.

Дата на приключване на проекта: 27.01.2019г.

 

 

 

 oprch-16

 

Източник на финансиране

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Приоритетни оси

Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

Наименование на процедура

Независим живот

Наименование на проекта

“Съпричастност”

Кратко описание

    Реализацията на проект "Съпричастност" в община Созопол има за цел качествена социална интеграция на възрастни и хора с увреждания при зачитане на индивидуалните им потребности и желания за постигане на независим и пълноценен живот. Планирано е устойчиво развитие на Звено за почасово предоставяне на услуги в домашна среда, което ще предоставя социална, здравна и психологическа подкрепа на 12 възрастни и 60 души с увреждания /в т.ч. 8 деца/. Ще бъде нает и обучен персонал на Звеното в следния състав: 1 социален работник, 1 медицински работник, 1 рехабилитатор, 1 шофьор, 46 лични асистенти, 4 домашни помощници. На екипа ще бъдат осигурени обучения, месечна супервизия и психологическо консултиране.  Ще бъдат реализирани следните дейности: 1.Организация, управление и отчитане на проекта; 2.Текущ ремонт на материалната база. Доставка на рехабилитационно оборудване и офис техника. Купуване на специализирано транспортно средство за хора с увреждания; 3.Информиране и публичност; 4.Обучение на персонала на Звено за почасово представяне на услуги в домашна среда. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на персонала. Разработване на Правила за дейността на Звено за почасово предоставяне на социални услуги в домашна среда. 5.Подбор и оценка на потребностите на лица, желаещи да ползват услуги в домашна среда. Сключване на договори с потребителите; 6.Предоставяне на почасови здравни и социални услуги в домашна среда в зависимост от индивидуалните потребности и желания. Мотивационна и психологическа подкрепа на потребителите на услугите.

 

Обща стойност на проекта

499 996.00 лв

Период на изпълнение

21 месеца

Обява

Списък на одобрените кандидати за ЛА и ДП

Списък на одобрените потребители за ЛА и ДП

Списък на чакащите кандидати за ЛА и ДП

Списък на чакащите потребители за ЛА и ДП

Списък на неодобрените кандидати за ЛА и ДП

 scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

Moneta Sozopol-s

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2017
пвсчпсн
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930