Начало

Н А Ц И О Н А Л Н А П РО Г Р А М А „А С И С Т Е Н Т И Н А Х О Р А С У В Р Е Ж Д А Н И Я” 2017 Г.

1.ДЕЙНОСТ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”

Обхват на лицата, участващи в програмата

2.1.       За дейността „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”:

2.1.1.      Безработни лица, подпомагани по реда на чл. 9 от ППЗСП или отговарящи на условията за отпускането на този вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора с увреждания или тежко болни лица. Безработните лица могат да бъдат включвани в дейността „Личен асистент” и да участват в нея, ако отговарят на следните условия:

scroll back to top

продължава>

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за личен асистент

Дирекция  “Социално подпомагане”- гр. Созопол уведомява   гражданите, че със заповед № РД 01-130/17.02.2017 г. на Министъра на труда и социалната политика е  утвърдена Националната програма  „ Асистенти на хора с увреждания  /НП”АХУ”/със срок на действие до 31.12.2017 г.

През 2017 г. НП „АХУ” ще се реализира чрез изпълнението на следните дейности:

? Дейност „ Личен асистент” ;

? Дейност „ Помощник – възпитател”

Желаещите да се включат в Програмата се обръщат към дирекция „ Социално подпомагане” – Созопол по настоящ адрес.

scroll back to top

продължава>

 

Ремонтно – възстановителни работи на обект: „Път II-99 „Бургас – Царево“

     От 20.03.2017 г. до 02.06.2017г. в подължение на 75 дни ще се извърщват ремонтно – възстановителни работи на обект: „Път II-99 „Бургас – Царево“, надлез при км. 3 +453 (Ченгене скеле)“.

     Подробности - във файла тук.

scroll back to top
 

Страница 6 от 315

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.