Начало

Вандали потрошиха лампите в Созопол

Десетки осветителни тела са изпочупени на крайбрежната алея в района на морската градина в Созопол. Освен стъклените модули, зверски са потрошени и лампите, а от ударите са компрометирани и металните стълбове, на които са закрепени осветителните тела.

scroll back to top

продължава>

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е-телк

ДИРЕКЦИЯ „ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – СОЗОПОЛ    УВЕДОМЯВА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ,  ЧЕ ОТ 16 МАРТ  2017 Г. ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ - ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПОМОЩИ И  ДОБАВКИ НА РАЗЛИЧНИ НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ,  СЕ ИЗИСКВА ОТ ЛИЦАТА ДА ПРЕДСТАВЯТ ЕКСПЕРТНИ РЕШЕНИЯ НА ТЕЛК С ГРИФ „ ВЛЯЗЛО В СИЛА”.

В ТАЗИ ВРЪЗКА МОЛЯ,  ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ДА  СЕ ОБРЪЩАТ   КЪМ РЕГИОНАЛНА МЕДИЦИНСКА КАРТОТЕКА НА ИНВАЛИДА –  ГРАД БУРГАС  НА ТЕЛЕФОН  056/ 89 47 76

 

scroll back to top
 

ДЕЙНОСТ „ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛ”

Н А Ц И О Н А Л Н А  П РО Г Р А М А

„А С И С Т Е Н Т И  Н А  Х О Р А  С  У В Р Е Ж Д А Н И Я” 2017 Г.

1.ДЕЙНОСТ „ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛ”

Обхват на лицата, участващи в програмата

2.3.       За дейността „ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛ”:

2.3.1.      Безработни лица, подпомагани по реда на чл. 9 от ППЗСП или отговарящи на условията за отпускането на този вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора с увреждания или тежко болни лица. Безработните лица могат да бъдат включвани в дейността „  Помощник- възпитател” и да участват в нея, ако отговарят на следните условия:

scroll back to top

продължава>

 

Страница 5 от 315

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.